1. Wysłanie zapytania przez serwis www.taniwidlak.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez taniwidlak.pl danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub widomości elektronicznej (e-mail), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego udzielenia informacji dotyczących interesującej użytkownika oferty.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez taniwidlak.pl dane osobowe, a także do ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Za zgodą użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia przez taniwidlak.pl materiałów promocyjnych, handlowych oraz informacyjnych w formie newslettera przesyłanego na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

Polityka dotycząca plików Cookie

1. Pliki Cookie to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, które przechowywane są na dysku twardym urządzenia użytkownika serwisu www.taniwidlak.pl, a których podstawowym celem jest identyfikacja użytkowników oraz używanego przez nich oprogramowania w celu najlepszego dostosowania ustawień serwisu indywidualnie dla każdego użytkownika. Pliki te z reguły zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia oraz przypisaną wartość.

2. Korzystanie z plików Cookie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu www.taniwidlak.pl. Pliki wykorzystywane są do celów statystycznych, monitorowania aktywności użytkownika na stronie internetowej www.taniwidlak.pl oraz w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

3. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie pozwalają na identyfikację użytkownika, pobieranie jego danych osobowych ani innych danych poufnych z urządzenia użytkownika.

4. Na stronie www.taniwidlak.pl są używane dwa rodzaje plików cookie:
• sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji w danej przeglądarce, zaś po opuszczeniu serwisu zostają trwale usunięte;
• stałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika także po zakończeniu sesji i pozostają tam do momentu ich usunięcia.

5. Serwis www.taniwidlak.pl korzysta z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki Cookies w trakcie korzystania z serwisu w celu zapewnienia prawidłowej jakości dostarczanych usług. Również te pliki Cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika, pobieranie jego danych osobowych ani innych danych poufnych z urządzenia użytkownika.

6. Użytkownik może w każdym czasie zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym także określić warunki ich przechowywania oraz dostępu do nich w urządzeniu użytkownika. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki Cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach konkretnej przeglądarki internetowej.

7. Poprzez korzystanie z serwisu www.taniwidlak.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Plików Cookie. W przypadku braku zgody na używanie plików Cookie w sposób opisany w niniejszej Polityce plików Cookie użytkownik powinien samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania ze strony www.taniwidlak.pl.

ZOBACZ WSZYSTKIE OFERTY